Naše služby

Dovoz z Číny

Stratégie a marketing

Maloobchod
Veľkoobchod

IT & Telekomunikácie
& Inovatívne
technológie

Dovoz z Číny

Naša spoločnosť ponúka služby v rámci dovozu tovarov a zariadení z Čínskej ľudovej republiky.

Zabezpečujeme:

- vyhľadávanie tovaru podľa požiadavky klienta,

- technickú odbornosť – dohliadnutie na kvalitu dovážaného tovaru/zariadenia a jeho funkčnosť priamo u výrobcu ako tovar/zariadenie opustí výrobné priestory,

- obchodnú stránku – dohliadnutie na dovoz na Slovensko, preclenie tovaru a dovoz na miesto určené klientom.

Stratégie a Marketing

Klientom a zároveň partnerom ponúkame skúsenosti z oblasti stratégie a marketingu uplatnenia produktov na trhu.

● Analýza trhu z pohľadu konkurencieschopnosti a nastavenia ceny na trhu.

● Vstup na nové trhy s potenciálom nastavenia správnej stratégie, presadenia úspešnej značky a cieleným marketingom.

● Pravidelné analyzovanie podľa požiadaviek trhu a konkurencie


V prípade riešenia logistiky a skladovania vieme upraviť riešenia na mieru s efektívnym organizovaním distribúcie a dodávky k správnemu cieľu.

Cieleným marketingom upraviť produkt a reklamu, aby bol konkurencie schopný, prípadne upravený podľa požiadaviek klienta.

Maloobchod Veľkoobchod

Poskytujeme partnerom kvalitu sortimentu a služieb zabezpečujúcu ich dobré meno, trvalý záujem zákazníkov a maximálne dosiahnuteľný efekt.

IT & Telekomunikácie & Inovatívne technológie

● Budovanie IT infraštruktúry, integrácia sieťových aplikácií s end-to-end službami

● Integrácia IT riešení pre oblasť komunikačných systémov

● R&D služby pre vývoj smart technológií v oblasti IoT

● Integrácia výskumu a vývoja do technológií a biznis stratégií


O nás

Naše služby

Naše produkty

Kontaktujte nás